Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Kontakt:

 

WAŻNE:

  • 16 maja - Kandydaci do klasy 1a (dwujęzycznej) - muszą wybrać II LO w systemie https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/ i dostarczyć (jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru) wydruk z aplikacji do sekratariatu (7.00 - 15.00)
  • 20 czerwca (zmiana z 11 maja) - Kandydaci do pozostałych klas (b, c, d) - dostarczają wydruki z apilikacji.
  • Od 23 czerwca Kandydaci składają dokumenty w sali 04 – na parterze szkoły.
  • 23 czerwca od 11.00 do 15.00 – 27 czerwca (w dniach 26 – 27 w godzinach od 8.00 do 15.00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum) – można dostarczyć również pozostałe wymagane dokumenty: oryginały świadectwa oraz kompetencji, kartę zdrowia, dwa podpisane zdjęcia, dokumenty pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jeżeli Rodzic zdecyduje o ich przekazaniu, kwestionariusz osobowy (do pobrania na dole strony).
  • 7 lipca - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do godziny 12.00 (gabloty przy sali 04 – parter)
  • 10 lipca od 12.00 do 15.00 – 13 lipca (w dniach od 11 do 13 lipca od 8.00 do 15.00) –potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
  • 14 lipca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - do godziny 12.00 (gabloty przy sali 04 – parter)

 

ZARZĄDZENIE Nr 34 /2017 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 maja 2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności

 

ZARZĄDZENIE Nr 26/2017 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 kwietnia 2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności:

 

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

Współpraca z uczelniami wyższymi

Stała współpraca II LO w Sopocie z uczelniami wyższymi:

1. z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

2. z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Gdańskiego,

3. z Wydziałem Historii Uniwersytetu Gdańskiego,

4. z Wydziałem Biologii  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

5. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

GodłoBIP
Godło
II liceum ogólnokształcące
w Sopocie

81-838 Sopot

Al. Niepodległości 751

+48 58 551 11 84

lo2@sopot.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook