Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Kontakt:
W roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się nabór do następujących klas:

 

KLASA Alfa α – HUMANISTYCZNO – SPOŁECZNA
 
Przedmioty nauczane na poziomie
rozszerzonym
Nauczane języki obce
Obligatoryjnie:
Historia (10 h w cyklu trzyletnim)
Język polski (20 h w cyklu trzyletnim)
do wyboru po klasie pierwszej:
Wiedza o społeczeństwie
lub Geografia (9 h w cyklu trzyletnim)
język angielski (9 h w cyklu trzyletnim)
do wyboru:
język hiszpański lub język niemiecki (6  h  w
cyklu trzyletnim)
 
KLASA Beta β – MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 
Przedmioty nauczane na poziomie
rozszerzonym
Nauczane języki obce
Matematyka (22 h w cyklu trzyletnim)
Fizyka (9 h w cyklu trzyletnim) lub Geografia (9 h)
Język angielski (15 h w cyklu trzyletnim)
język angielski (15 h w cyklu trzyletnim)
do wyboru:
język hiszpański lub język niemiecki (6  h  w cyklu trzyletnim)
 
KLASA Gamma γ – BIOLOGICZNA
 
Przedmioty nauczane na poziomie
rozszerzonym
Nauczane języki obce
Obligatoryjnie:
Biologia (15 h w cyklu trzyletnim)
do wyboru po klasie pierwszej:
Chemia (13 h w cyklu trzyletnim) lub
Matematyka (22 h w cyklu trzyletnim)
język angielski (9 h w cyklu trzyletnim)
do wyboru:
język hiszpański lub język niemiecki  (6  h  w
cyklu trzyletnim)
 
Limit przyjęć: 28 uczniów do klasy Beta β
30 uczniów do klasy Alfa α i Gamma γ

Współpraca z uczelniami wyższymi

 

Stała współpraca II LO w Sopocie z uczelniami wyższymi:

1. z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

2. z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Gdańskiego,

3. z Wydziałem Historii Uniwersytetu Gdańskiego,

4. z Wydziałem Biologii  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

5. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook