Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Na dole znajduje się Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Od 13 do 18 sierpnia osoby, które zostały zakwalifikowane do II LO i potwierdzają wolę nauki, muszą dostarczyć następujące dokumenty (godziny od 9 do 14).

  1. Oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
  2. Kartę zdrowia.
  3. Dwa podpisane zdjęcia.
  4. Kwestionariusz osobowy – do pobrania na dole strony.

 

PROGI PUNKTOWE:

Oddział Najniższa liczba punktów
(1A) humanistyczno-społeczna 157.65
(1B) matematyczna 165
(1C) biologiczno-chemiczna 160.05

 

Na dole znajduje się Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych obowiązuje limit ilości szkół publicznych do wyboru na liście preferencji.
Kandydat na wniosku może wybrać maksymalnie 5 szkół publicznych z Gdańska oraz po 3 szkoły publiczne z Gdyni i Sopotu.

 

Uwaga!

Bardzo prosimy, ażeby Ci z Państwa, którzy nie zdecydują się na osobiste przyniesienie do szkoły wniosku o przyjęcie (wydruk z systemu Nabór Pomorze) zgodnie z decyzją Ministra Edukacji o możliwym obiegu elektronicznym rekrutacji, wydrukowali go i zrobili zdjęcie lub skan stron z danymi, wyborem szkół oraz (wyjątkowo ważne!) z podpisami pod oświadczeniem i przesłali w ramach harmonogramu zdjęcia lub skany na adres:

rekrutacja@lo2.sopot.pl

 

Pozostałe dokumenty, jeśli nie będą Państwo chcieli przynieść ich osobiście, również należy w odpowiednich terminach przesłać na ten adres mailowy. 

W szkole można składać wnioski osobiście w godzinach 9.00 - 14.00. 

 

Progi 2019/2020

 

1A - 163,15

1B - 167,85

1C - 166,95

(należy pamiętać, że były to progi w klasach w roczniku podwójnej rekrutacji, plus w każdej rekrutacji progi co roku są trochę inne, trudno przewidzieć, czy będą niższe, wyższe, podobne)

 

 
Uwaga:

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/ - gdyby nie działał link z regulaminu. Można też wpisać w google frazę "nabor pomorze" i będzie to pierwszy link z wyników wyszukiwania. 

Kwestionariusz osobowy kandydata pojawi się na stronie później - w pierwszej połowie czerwca. Dostarczają go tylko osoby, które zostaną przyjęte do naszej szkoły. 

Wydruk wniosku z elektronicznego systemu naboru składa się tylko w szkole pierwszego wyboru. 

 
Kontakt:

 

W roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się nabór do następujących klas:

 

 

 

KLASA 1A – HUMANISTYCZNO – SPOŁECZNA

 

Przedmioty nauczane na poziomie

rozszerzonym

Nauczane języki obce

Obligatoryjnie:

Język polski (8)

Wiedza o społeczeństwie (8)

(zgodnie z przepisami prawa w momencie potwierdzenia woli nauki w IILO)

Historia (6) lub Geografia (6)

język angielski (12)

język hiszpański lub niemiecki (8)

 

 

KLASA IB – MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

Przedmioty nauczane na poziomie

rozszerzonym

Nauczane języki obce

Matematyka (10)

Język angielski (6)

(zgodnie z przepisami prawa w momencie potwierdzenia woli nauki w IILO)

Fizyka (6) lub Geografia (6)

 

język angielski (12)

język niemiecki lub hiszpański (8)

 

 

KLASA IC – BIOLOGICZNA

 

Przedmioty nauczane na poziomie

rozszerzonym

Nauczane języki obce

Biologia (12)

Chemia (10)

 

język angielski (12)

język niemiecki lub hiszpański (8)

 

 

(W nawiasach podana jest liczba godzin tygodniowych w ciągu czterech lat nauki. Oznacza to, że daną liczbę trzeba podzielić przez 4, co daje przybliżoną liczbę godzin w tygodniu. Liczba godzin jest często różna. Przykładowo: język polski 1, 3, 2, 2 w poszczególnych latach.)

 

Limit przyjęć: 28 uczniów do każdej klasy.


Grupy językowe (niemiecki, hiszpański) będą liczyły
po 14 osób.

 

 

Data dodania: 2018-01-11 09:45:50
Data edycji: 2020-08-19 11:01:54
Ilość wyświetleń: 56659

Współpraca z uczelniami wyższymi

 

Stała współpraca II LO w Sopocie z uczelniami wyższymi:

1. z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

2. z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Gdańskiego,

3. z Wydziałem Historii Uniwersytetu Gdańskiego,

4. z Wydziałem Biologii  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

5. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym,

6. z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook