TYTUŁ "ZŁOTEJ SZKOŁY 2021" ! 9 miejsce w Trójmieście, 10 w województwie, 120 w skali kraju. Jednocześnie jesteśmy na 126 miejscu w rankingu wyników maturalnych, a na 93 w rankingu szkół olimpijskich :)

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja

Publikujemy, zgodnie z przepisami prawa, listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie.

 

Publikujemy, zgodnie z przepisami prawa, listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie. Lista bardziej szczegółowa z podziałem na klasy znajduje się w budynku szkoły.

Podajemy również progi punktowe do poszczególnych klas.

Kandydaci, którzy dostali się do naszej szkoły muszą od 23 lipca do 30 lipca dostarczyć potwierdzenie woli nauki pod postacią oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów. Dodatkowe dokumenty to: karta zdrowia, dwa zdjęcia oraz kwestionariusz osobowy, który znajduje się na dole strony.  Jest dostępny również na terenie placówki w wersji papierowej.

Komisja rekrutacyjna działa w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Oddział

Najniższa liczba punktów

(1A) humanistyczno-społeczna

159.65

(1B) matematyczna

171.25

(1C) biologiczno-chemiczna

163.25

(1D) [O] hist-ang-pol (ang-hisz)

161.8

 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się nabór do następujących klas:

 

KLASA 1A – HUMANISTYCZNO – SPOŁECZNA

 

Przedmioty nauczane na poziomie

rozszerzonym

Nauczane języki obce

Obligatoryjnie:

Język polski 

Wiedza o społeczeństwie 

(zgodnie z przepisami prawa w momencie potwierdzenia woli nauki w IILO)

Język angielski  lub Geografia 

język angielski 

język hiszpański lub niemiecki 

 

 

KLASA IB – MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

Przedmioty nauczane na poziomie

rozszerzonym

Nauczane języki obce

Matematyka 

Język angielski 

(zgodnie z przepisami prawa w momencie potwierdzenia woli nauki w IILO)

Fizyka  lub Geografia 

 

język angielski 

język niemiecki lub hiszpański 

 

 

KLASA IC – BIOLOGICZNA

 

Przedmioty nauczane na poziomie

rozszerzonym

Nauczane języki obce

Biologia 

Chemia 

 

język angielski 

język niemiecki lub hiszpański 

 

 

KLASA ID – HUMANISTYCZNO-FILMOWA 

Przedmioty nauczane na poziomie

rozszerzonym

Nauczane języki obce

Język polski

Język angielski

Historia

 

język angielski 

język hiszpański 

 

 

Limit przyjęć: 28 uczniów do klas A, B, C oraz 20 do klasy D.


Grupy językowe (niemiecki, hiszpański) będą liczyły
po 14 osób (reszta informacji w regulaminie).

 

PROGI PUNKTOWE  Z ZESZŁEGO ROKU (W TYM MOGĄ BYĆ INNE - WYŻSZE LUB NIŻSZE, EWENTUALNIE PODOBNE - PROGI GENERALNIE SĄ ZMIENNE )

Oddział Najniższa liczba punktów
(1A) humanistyczno-społeczna 157.65
(1B) matematyczna 165
(1C) biologiczno-chemiczna 160.05

 

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych obowiązuje limit ilości szkół publicznych do wyboru na liście preferencji.
Kandydat na wniosku może wybrać maksymalnie 5 szkół publicznych z Gdańska oraz po 3 szkoły publiczne z Gdyni i Sopotu.

 

Uwaga!

Bardzo prosimy, ażeby Ci z Państwa, którzy nie zdecydują się na osobiste przyniesienie do szkoły wniosku o przyjęcie (wydruk z systemu Nabór Pomorze) zgodnie z decyzją Ministra Edukacji o możliwym obiegu elektronicznym rekrutacji, wydrukowali go i zrobili zdjęcie lub skan stron z danymi, wyborem szkół oraz (wyjątkowo ważne!) z podpisami pod oświadczeniem i przesłali w ramach harmonogramu zdjęcia lub skany na adres:

rekrutacja@lo2.sopot.pl

 

Pozostałe dokumenty, jeśli nie będą Państwo chcieli przynieść ich osobiście, również należy w odpowiednich terminach przesłać na ten adres mailowy. 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

 

https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-2/

Kontakt:

 

Data dodania: 2018-01-11 09:45:50
Data edycji: 2021-08-02 13:54:37
Ilość wyświetleń: 74199

Współpraca z uczelniami wyższymi

 

Stała współpraca II LO w Sopocie z uczelniami wyższymi:

1. z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

2. z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Gdańskiego,

3. z Wydziałem Historii Uniwersytetu Gdańskiego,

4. z Wydziałem Biologii  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

5. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym,

6. z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook