Tytuł "Złotej Szkoły 2023" w rankingu PERSPEKTYW, 99 miejsce w kraju w rankingu LICEÓW, 75 w rankingu SZKÓŁ OLIMPIJSKICH, 105 w rankingu MATURALNYM

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzamin maturalny

Harmonogram, komunikaty i informacje CKE zobacz

Harmonogram na rok 2023 - zobacz

 

Aneksy do informatorów 
z poszczególnych przedmiotów 

Aneks zawiera m.in. spis wiadomości  
i umiejętności określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki 

o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 

i 2024 r. (Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1246)  

ORAZ informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 
i 2024 r. 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/ 

 

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 – prezentacja 
o najważniejszych zmianach  

Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023. 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015 

/Komunikaty/ 

 

 

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2023-r/ 

 

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne   

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/ 

Arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)  

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-diagnostyczne-wrzesien-2022/ 

 

Materiały dodatkowe 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/ 

 

 

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego: 

zbiór materiałów – dla uczniów 
i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym  

– zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem  

– przykładowe nagrania egzaminu ustnego 
z języka polskiego  

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023 

- materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023:  

materiał jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wstępu i zakończenia  
w wypowiedzi pisemnej oraz dwie prace do oceny. 

 

- materiał (15.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy zakresu 

 i poprawności środków językowych (publikacja 11 stycznia 2023 r.) 

- materiał (16.), dotyczący wybranych błędów logiczno-językowych. 

(publikacja 12 stycznia 2023 r.) 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/ 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-czesc-ustna/  

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/ 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/jezyk-polski-filmy-scenariusze-i-prezentacje/ 

 

 

 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/ 

 

 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/ 

 

Zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/matematyka-materialy-dodatkowe 

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii: 

– elementy analizy statystycznej w biologii  

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023 . 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/biologia-materialy-dodatkowe/ 

 

 

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii: 

– dwa opracowania dotyczące elektrochemii  

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023.  

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/chemia-materialy-dodatkowe/ 

 

Materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/geografia-materialy-dodatkowe/ 

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii: 

– logika na egzaminie maturalnym z filozofii  

– wypracowanie maturalne z filozofii . 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/filozofia-materialy-dodatkowe/ 

Materiał dotyczący wypracowania maturalnego z historii sztuki 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/historia-sztuki-materialy-dodatkowe/ 

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii: 

dwa materiały dodatkowe dotyczą: 

1)     wykorzystania tekstów ikonograficznych w zadaniach egzaminacyjnych 

2)     wypracowania na egzaminie maturalnym z historii. 

Uwaga 

W opracowaniu jest jeszcze 3. materiał dotyczący egzaminu maturalnego z chemii oraz materiał dotyczący egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Oba materiały zostaną opublikowane do końca stycznia. 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/historia-materialy-dodatkowe/ 

 

 

Data dodania: 2018-01-11 09:39:38
Data edycji: 2023-01-13 09:23:29
Ilość wyświetleń: 6006

Współpraca z uczelniami wyższymi

 

Stała współpraca II LO w Sopocie z uczelniami wyższymi:

1. z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

2. z Wydziałem Biologii  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

3. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym,

4. z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,

5. z Katedrą Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Politechniki Gdańskiej.

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook