Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Struktura edukacyjna

Minister właściwy ds. oświaty i wychowania

 

Organ sprawując nadzór pedagogiczny

 

Organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny

  • Prezydent Miasta Sopotu i Wydział Oświaty Miasta Sopotu
  • Strona internetowa: www.sopot.pl
  • Tel: +48 58 5213 737

Współpraca z uczelniami wyższymi

Stała współpraca II LO w Sopocie z uczelniami wyższymi:

1. z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

2. z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Gdańskiego,

3. z Wydziałem Historii Uniwersytetu Gdańskiego,

4. z Wydziałem Biologii  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

5. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

GodłoBIP
Godło
II liceum ogólnokształcące
w Sopocie

81-838 Sopot

Al. Niepodległości 751

+48 58 551 11 84

lo2@sopot.pl

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook