Tytuł "Złotej Szkoły 2023" w rankingu PERSPEKTYW, 99 miejsce w kraju w rankingu LICEÓW, 75 w rankingu SZKÓŁ OLIMPIJSKICH, 105 w rankingu MATURALNYM

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Debata europejska

Debata europejska

W II LO odbyła się pod egidą Sieci Organizacji Społecznych debata o edukacji europejskiej oraz obywatelskiej. 

 

Sieć Organizacji Społecznych to zbiór tych organizacji, które działają na rzecz dobrej szkoły i mądrej edukacji. Monitoruje i pokazuje, jak działa polska oświata. Proponuje zmiany i rozwiązania systemowe oraz działania lokalne. Promuje i upowszechnia dobre praktyki gmin, szkół i nauczycieli.

 

Organizatorem debaty był Urząd Miasta w Sopocie, a na terenie szkoły całość koordynowała p. Agnieszka Wielgosz. 

 

Gośćmi oraz uczestnikami debaty byli: Prezydent Sopotu Pan Jacek Karnowski, Naczelnik Oświaty Pan Piotr Płocki, Pan Jakub Pilarski z Wydziału Oświaty, Pan Jan Suchanek z Pomorskiej Izby Adwokackiej, Pan Aleksander Piskorz z Rady Młodzieżowej przy parlamentarnym zespole ds. młodzieży, Pan Jakub Winiecki z Instytutu Debaty Publicznej, radni z Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu, seniorzy, rodzice, nauczyciele z sopockich szkół oraz uczniowie.

 

Na początku powstała mapa problemów polskiej edukacji w obszarach: Szkoła XXI wieku (m.in. kompetencje kluczowe, edukacja cyfrowa, klimatyczna i globalna), Szkoła równych szans (m.in. strategie wyrównywania szans, przeciwdziałanie wykluczeniu, szkoła bezpieczna), Szkoła relacji i wsparcia (m.in. budowanie dobrych relacji, dobrostan uczniów, szkoła w lokalnej sieci), Szkoła demokratyczna i obywatelska (m.in. edukacja obywatelska, europejska, szkolne prawo, prawa człowieka, samorząd uczniowski).

 

Zwracano uwagę na problemy psychiczne młodych ludzi, konieczność indywidualizowania pracy z uczniem, braki sprzętowe, przeładowane niepotrzebnymi treściami podstawy programowe. Wszystkie karteczki z problemami i wyzwaniami zostaną przekazane do organu prowadzącego, czyli do Urzędu Miasta Sopotu.

 

Naszym głównym tematem był: Szkoła demokratyczna i obywatelska.

 

Metodą world cafe pracowano przy integracyjnych stolikach (przedstawiciele miasta, seniorzy, uczniowie, nauczyciele, moderatorzy - w tej roli pojawił się również Dyrektor II LO Pan Jacek Gan) nad następującymi tezami (każdy stolik nad jedną z nich):

 

Edukacja Europejska to konieczna część edukacji obywatelskiej i historycznej.

 

Wspólnota Europejska to wielki projekt, który przyniósł najdłuższy w historii okres pokoju na naszym kontynencie.

 

Unia Europejska to nie tylko interesy i regulacje prawne, ale przede wszystkim wartości i tak wspólnota.

 

Jak uczyć o Europie, o wartościach i tożsamości? Powrót do międzyprzedmiotowej ścieżki europejskiej. Zakładamy Kluby Europejskie.

 

Przechodząc między stolikami starano się udzielić odpowiedzi na pytania: 

 

Jak jest? 

 

Jak być powinno?

 

Jak to zrobić? 

 

Celem spotkania było udowodnienie, że nie ma żadnego ostrego podziału między Polską a Unią Europejską. Jesteśmy jednocześnie Polakami i Europejczykami. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że Unia Europejska to nie jakiś niedostępny twór, tylko miejsce, w którym młodzi ludzie mogą się realizować, otrzymywać wsparcie. 

 

Pomysły wśród osób pracujących przy stolikach były różne. Na pewno najważniejszym jest ten dotyczący tworzenia Klubów Europejskich w powiązaniu z Młodzieżowymi Radami Miast. Gdy edukacji europejska w szkole kuleje, to należy znaleźć rozwiązania pozaszkolne. Bardzo często podkreślano wagę spotkań międzypokoleniowych, dzięki którym wymiana doświadczeń i wiedzy byłaby sprawniejsza i szybsza. Kładziono nacisk na różnego rodzaju debaty, w czasie których można by rozwiązywać trudne problemy. Podkreślano rolę wiedzy praktycznej dotyczącej Unii Europejskiej, a nie tylko jej historycznych aspektów.

 

Wspólnota jest bardzo ważna. Mamy nadzieję, że w trakcie tego spotkania wszyscy taką niewielką, ale ważną wspólnotą byli. Dziękujemy wszystkim za udział!

Data dodania: 2021-11-21 18:22:38
Data edycji: 2021-11-21 18:25:02
Ilość wyświetleń: 319

Współpraca z uczelniami wyższymi

 

Stała współpraca II LO w Sopocie z uczelniami wyższymi:

1. z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

2. z Wydziałem Biologii  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

3. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym,

4. z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,

5. z Katedrą Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Politechniki Gdańskiej.

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook