Tytuł "Złotej Szkoły 2023" w rankingu PERSPEKTYW, 99 miejsce w kraju w rankingu LICEÓW, 75 w rankingu SZKÓŁ OLIMPIJSKICH, 105 w rankingu MATURALNYM

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekt URANIUM

W okresie od kwietnia do końca roku 2022 r. uczniowie II LO w Sopocie systematycznie uczęszczali na zajęcia laboratoryjne na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych w ramach projektu URANIUM. Pomimo różnych zdarzeń losowych i sytuacji pandemicznej udało się zrealizować wszystkie zaplanowane spotkania we współpracy z Politechniką.

W trakcie warsztatów uczniowie zapoznali się z zasadami BHP, warunkami pracy w laboratorium chemicznym oraz uczestniczyli oni głównie w zajęciach dotyczących podstaw chemii ogólnej, tj. przygotowywania roztworów, miareczkowania, bufory, ogniwa galwaniczne, elektroliza, korozja, analiza jakościowa kationów i anionów oraz kinetyka reakcji chemicznych.

Ponadto uczniowie II LO w Sopocie mieli okazję zapoznać się z techniką spektroskopową NMR. Na podstawie otrzymanych widm protonowych i węglowych uczniowie wraz z prowadzącymi ustalali wzory analizowanych związków organicznych. Co więcej, przeprowadzone zostały również zajęć laboratoryjne z chemii bioorganicznej w celu wykrywania i odróżniania podstawowych związków takich jak aminokwasy, białka, lipidy proste i złożone, cukry. Ostatnie zajęcia były dedykowane potencjalnie najlepszym uczniom, którzy z zaciekawieniem mieli szansę syntezować i analizować materiały funkcjonalne takie jak: materiały czujnikowe (optody, elektrody do wykrywania paracetamolu) czy materiały do wytwarzania, magazynowania i konwersji energii (baterie, superkondensatory).

Całość została zwieńczona mini konkursem z nagrodami. Najlepszymi uczniami okazali się: Weronika Witaszewska, Piotr Dzwińczyk oraz Kacper Wójcicki.

Podziękowanie kierujemy szczególnie mgr inż. Paulinie Szulc, mgr inż. Mariuszowi Wtulich oraz dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, prof. uczelni, za poświęcony czas w organizację zajęć laboratoryjnych. Ponadto dziękujemy również Naszym nauczycielom Pani Annie Brzezickiej oraz Pani Agnieszce Krytkowskiej za nadzór i opiekę uczniów w trakcie trwania projektu.

Data dodania: 2023-01-03 19:46:45
Ilość wyświetleń: 125

Współpraca z uczelniami wyższymi

 

Stała współpraca II LO w Sopocie z uczelniami wyższymi:

1. z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

2. z Wydziałem Biologii  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

3. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym,

4. z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,

5. z Katedrą Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Politechniki Gdańskiej.

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook