Tytuł "Złotej Szkoły 2023" w rankingu PERSPEKTYW, 99 miejsce w kraju w rankingu LICEÓW, 75 w rankingu SZKÓŁ OLIMPIJSKICH, 105 w rankingu MATURALNYM

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Uwaga! Powrót do szkoły - zarządzenie.

ZARZĄDZENIE Nr  33/2020/2021

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie

z dnia 12 maja 2021 roku

w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego od dnia 17.05.2021 r. oraz pełnego powrotu do szkoły wszystkich uczniów od dnia 31.05.2021 r.

 

 

Podstawa:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw 2021 r. z dn. 29.01.2021, poz. 202 z późniejszymi zmianami)  iWytyczne MEiN, MZ i GISdla szkół podstawowych i ponadpodstawowych(aktualizacja 17.05.2021 r.)

 

 

 • 1
 1. W myśl przepisów powszechnie obowiązujących zarządzam w II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie organizację pracy szkoły w trybie hybrydowym od dnia 17.05.2021 r.
 2. W myśl przepisów powszechnie obowiązujących zarządzam w II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie powrót wszystkich uczniów szkoły i jej pracowników do trybu pracy stacjonarnej począwszy od dnia 31.05.2021 r.

 

 • 2

 

 1. W związku z wprowadzeniem pracy w trybie hybrydowym ustalam:

 

 1. W pierwszym tygodniu nauki hybrydowej tj. od dnia 17.05.2021 r. do 21.05.2020 r. do pracy stacjonarnej w szkole wrócą następujące klasy: I ap, I bp, I cp, II a, II b, z których II a, II b,  będą pracować w przypisanych im salach lekcyjnych w głównym budynku II LO, a oddziały I ap, I bp, I cp będą realizować zajęcia lekcyjne w salach w budynku dodatkowym na ul. Marynarzy.
 2. W drugim tygodniu nauki hybrydowej tj. od dnia 24.05.2021 r. do 28.05.2020 r. do szkoły wrócą następujące klasy: II ap, II bp, II cp, II c, II d, z których II c, II d będą pracować w przypisanych im salach lekcyjnych w głównym budynku II LO, a oddziały II ap, II bp, II cp będą realizować zajęcia lekcyjne w salach  w budynku dodatkowym na ul. Marynarzy.

 

 1. Od dnia 31.05.2021 r. wszyscy uczniowie II LO w Sopocie będą pracować na terenie szkoły w trybie stacjonarnym w salach lekcyjnych, których rozkład ustali Wicedyrektor szkoły.

 

  • 3
 1. Nauczyciele mający w okresie nauczania hybrydowego w planie lekcji zajęcia z klasami pracującymi w trybie stacjonarnym są obowiązani wykonywać swoje obowiązki na terenie szkoły. Lekcje dla klas przybywających w tym czasie na nauczaniu zdalnym należy prowadzić z budynku szkoły, chyba, że nauczyciel na kolejne zajęcia w tym trybie może bez szkody dla wykonywanych zadań wrócić do miejsca poza terenem II LO, z którego zajęcia te poprowadzi zdalnie.
 2. Od dnia 31.05.2021 r. wszyscy nauczyciele obowiązani są do pracy w trybie stacjonarnym na terenie szkoły.
 • 4

 

Od dnia 17.05.2021 r. pracownicy działu gospodarczego oraz administracji wykonują swoją pracę na terenie placówki w trybie stacjonarnym, chyba, że dyrektor szkoły w okresie nauczania hybrydowego zdecyduje o przeniesieniu pracownika do wykonywania obowiązków w trybie zdalnym.

 • 5

 

W okresie hybrydowej pracy szkoły, jak i po pełnym powrocie uczniów do trybu stacjonarnego pracowników i uczniów obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GISdla szkół podstawowych i ponadpodstawowych(aktualizacja 17.05.2021 r.), które zostają ujęte w „Procedurze sanitarnej pracy w II LO w Sopocie od dnia 17.05.2021 r.” Wskazana procedura stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 • 6

Zarządzenie wraz „Procedurą sanitarną pracy w II LO w Sopocie od dnia 17.05.2021 r.”wchodzi w życie w dniu 15.05.2021 r.

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-05-14 13:28:39
Data edycji: 2021-05-14 13:30:52
Ilość wyświetleń: 390

Współpraca z uczelniami wyższymi

 

Stała współpraca II LO w Sopocie z uczelniami wyższymi:

1. z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

2. z Wydziałem Biologii  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

3. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym,

4. z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,

5. z Katedrą Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Politechniki Gdańskiej.

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook