TYTUŁ "ZŁOTEJ SZKOŁY 2022" ! 10 miejsce w Trójmieście, 12 w województwie, 165 w skali kraju. Jednocześnie jesteśmy na 166 miejscu w rankingu wyników maturalnych, a na 117 w rankingu szkół olimpijskich :)

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Współpraca z PG!

Współpraca z PG!

Nasze Liceum nawiązało współpracę z Politechniką Gdańską z Katedrą Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych. Dzięki programowi URANIUM mamy możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, które podniosą jakość kształcenia naszych uczniów oraz rozszerzą ich umiejętności w różnych dyscyplinach naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjnych. 

Zajęcia praktyczne, wpisują się w podstawę programową nauczania chemii, co ma na celu ułatwienie przygotowań do egzaminów maturalnych zgodnie z maksymą: "Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem" (Konfucjusz).  Te zajęcia będą punktem wyjścia rozszerzenia tematyki projektu, by zaspokoić potrzeby najzdolniejszych uczniów poprzez przybliżenie im aktualnie prowadzonych badań w zakresie zaawansowanych, nowoczesnych technologii materiałowych i ich zastosowań. Uczniowie będą mieli możliwość pełnego uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych, gdzie będą samodzielnie wykonywać powierzone im zadania. Przygotowane materiały dydaktyczne, zawierające podstawy teoretyczne oraz opis praktycznych zadań do wykonania - instrukcje - pozwolą na  wyrobienie i utrwalenie nawyku poprawnego zapisywania obserwacji, analizy uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków.  

Treści laboratoryjne zostaną podzielone na kilka obszarów tematycznych, obejmujących zagadnienia chemii nieorganicznej, organicznej oraz elektrochemii. Obejmą aspekty analizy jakościowej oraz ilościowej substancji nieorganicznych (kationy, aniony), organicznych (analiza prostych związków organicznych oraz wybranych związków naturalnych) metodami klasycznymi oraz instrumentalnymi. W tym ostatnim przypadku będą to zajęcia z wykorzystaniem spektrofotometrii w zakresie UV-Vis. Przewidziana jest wizyta w Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego oraz w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej. Dodatkowo zostaną zorganizowane zajęcia praktyczne z obszaru fizyki w tym: wyznaczanie okresu drgań wahadła, pomiary elektromagnetyczne i optyczne.  

Planowane działania nie tylko przyczynią się do ułatwienia przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego i uzyskania przez nich lepszych wyników, ale również z całą pewnością zachęcą dużą ich część do podjęcia studiów na Uczelniach Badawczych, m.in. na Politechnice Gdańskiej. Jesteśmy także przekonani, że doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu URANIUM - pozwalające na jego udoskonalenie w kolejnych edycjach - przyczynią się do kontynuacji współpracy z Politechniką Gdańską. 

Koordynator projektu: Mariusz Wtulich. 

Data dodania: 2022-03-28 20:30:12
Data edycji: 2022-03-28 20:35:54
Ilość wyświetleń: 102

Współpraca z uczelniami wyższymi

 

Stała współpraca II LO w Sopocie z uczelniami wyższymi:

1. z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

2. z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Gdańskiego,

3. z Wydziałem Historii Uniwersytetu Gdańskiego,

4. z Wydziałem Biologii  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

5. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym,

6. z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook