Tytuł "Złotej Szkoły 2023" w rankingu PERSPEKTYW, 99 miejsce w kraju w rankingu LICEÓW, 75 w rankingu SZKÓŁ OLIMPIJSKICH, 105 w rankingu MATURALNYM

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zajęcia laboratoryjne na PG.

Zajęcia laboratoryjne na PG.

W dniu 26.10.2022r klasa 4c uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na PG. Zajęcia odbywały się w ramach projektu Uranium. Tym razem uczniowie analizowali widma NMR i ustalali wzory analizowanych związków. Wspólnie z prowadzącymi ustalaliśmy wzory półstrukturalne na podstawie otrzymanych widm protonowych i węglowych. NMR to technika spektroskopowa obserwacji lokalnych pól magnetycznych wokół jąder atomowych. Próbkę umieszcza się w polu magnetycznym, a sygnał NMR wytwarza się przez wzbudzenie próbki za pomocą fal radiowych w magnetycznym rezonansie jądrowym, który jest wykrywany przy użyciu czułych odbiorników radiowych. Wewnątrzcząsteczkowe pole magnetyczne wokół atomu w cząsteczce zmienia częstotliwość rezonansową, dając w ten sposób informację o szczegółach struktury elektronowej cząsteczki i jej poszczególnych grup funkcyjnych. Ponieważ pola są unikalne i wysoce charakterystyczne dla poszczególnych związków, w nowoczesnej praktyce chemii organicznej spektroskopia NMR jest rozstrzygającą metodą identyfikacji związków organicznych. Podobnie biochemicy używają NMR do identyfikacji białek i innych złożonych cząsteczek. Oprócz identyfikacji, spektroskopia NMR dostarcza szczegółowych informacji o strukturze, dynamice, stanie reakcji i środowisku chemicznym cząsteczek. Najbardziej rozpowszechnionymi typami NMR są spektroskopia protonowa i węglowa-13 NMR, ale ma ona zastosowanie do dowolnego rodzaju próbki zawierającej jądra posiadające niezerowy moment magnetyczny.

Technika jest jedną z najczęściej stosowanych obecnie technik spektroskopowych w chemii i medycynie. W medycynie zjawisko rezonansu magnetycznego stosuje się w jednej z technik tomograficznych, którą nazywa się obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego.

 

Data dodania: 2022-10-26 20:38:28
Data edycji: 2022-10-26 20:39:28
Ilość wyświetleń: 217

Współpraca z uczelniami wyższymi

 

Stała współpraca II LO w Sopocie z uczelniami wyższymi:

1. z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

2. z Wydziałem Biologii  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

3. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym,

4. z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,

5. z Katedrą Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Politechniki Gdańskiej.

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook